Opleiding:
Terug

VCA Basis cursus

Doel

De Arbowet verplicht werkgevers voldoende voorlichting en opleiding te geven aan medewerkers over de arbeidsomstandigheden en veiligheid. Ook opdrachtgevers stellen het VCA-certificaat steeds vaker verplicht voor hun leveranciers. Veiligheid is natuurlijk geen zaak van de werkgever alleen. Met deze cursus kan ook de medewerker zelf iets doen aan de veiligheid op de werkplek.

Inhoud

Tijdens de cursus leert men risico’s tijdens werkzaamheden te herkennen en te beheersen om de veiligheid voor personen en omgeving te verhogen. De cursus is theoretisch van aard. Er wordt echter veel aandacht besteed aan de toepassing in de praktijk. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a:

  • Arbeidsomstandigheden wetgeving
  • Risico’s, preventie, hoe te handelen bij ongevallen
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Werkvergunningen en werken in besloten ruimten
  • Gereedschapsmachines, gereedschappen, gevaren bij lassen en snijden
  • Hijsen en tillen, struikelen, uitglijden en verstappen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbo- en veiligheidsopleidingen kunnen voor uw medewerkers verzorgd worden in het Nederlands, Engels of Duits.

Resultaat

Bij voldoende resultaat ontvangt men het certificaat Basisveiligheid VCA. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar. Na deze periode dient een herhalingscursus gevolgd te worden.

Richtlijn vakbekwaamheid

De cursusuren van deze cursus kunnen meetellen in het aantal verplichte nascholingsuren in het kader van de Richtlijn vakbekwaamheid voor Vrachtauto- en Buschauffeurs. Af- of aanmeldkosten voor nascholing Richtlijn vakbekwaamheid zijn €35,- excl. 21% BTW p.p. per cursusdag. De basis opleiding telt voor 7 uur mee voor de nascholing.

Kosten

Kosten cursus€ 199,95
Kosten lesmateriaal€ 0,-
Kosten arrangement€ 0,-
Totaal excl. BTW€ 199,95
Totale trainingsduur8 uren

Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te bekijken.