Opleiding:
Terug

Hoogwerker cursus

Doel

De cursus geeft inzicht in het veilig en efficiënt werken met een hoogwerker.

Algemene informatie over de cursus

Veel medewerkers werken incidenteel met een hoogwerker. Daarbij is het van groot belang aandacht te besteden aan de veiligheidsaspecten. De nadruk van deze cursus ligt dan ook op de veiligheidsvoorschriften, zoals deze door de Arbeidsinspectie zijn geformuleerd. In deze praktijkgerichte training wordt de theoretische kennis toegepast. Vakbekwame en in de praktijk opgeleide instructeurs zorgen voor een degelijke begeleiding van de cursisten.

Inhoud van de cursus

Deze eendaagse cursus is geheel gericht op de beroepspraktijk om veilig te kunnen werken met een hoogwerker. Tijdens de cursus wordt er veel geoefend in praktijksituaties. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijkoefeningen. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. In de cursus worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Vaktechniek
  • Arbowet
  • Modellen/types
  • Veiligheidsvoorzieningen
  • Veiligheidseisen
  • Controle/onderhoud
  • Stabiel opstellen
  • Bediening/gebruik

Toelatingseisen: wat is er nodig?

Veilig werken komt in de eerste plaats ten goede aan uzelf en uw collega’s die op dezelfde werkvloer taken verrichten. Daarnaast verplicht de Arbowet om de risico’s, die genomen worden bij het werken op hoogte, beheersbaar te maken. Hoogwerkers zijn arbeidsmiddelen om werkzaamheden op hoogte uit te voeren; uw veiligheid en gezondheid hangen in grote mate af van een correct gebruik van deze middelen. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de cursus veiligheidsschoenen te dragen. De cursist moet zelf zorgen voor veiligheidsschoenen.

Let op voor een SSVV opleiding komen hier €50,- excl. BTW per deelnemer aanmeld- en examenkosten overheen

Kosten

Kosten cursus€ 249,-
Kosten lesmateriaal€ 0,-
Kosten arrangement€ 0,-
Totaal excl. BTW€ 249,-
Totale trainingsduur8 uren

Algemene voorwaarden

Klik hier om de Algemene voorwaarden te bekijken.