Machinist Verreiker met Hijsfunctie (TCVT W4-07

Met ingang van 1 januari 2002 is het voormalige deskundigheidsbewijs ‘Verreiker’(hijsbewijs) definitief vervangen door het T.C.V.T.-Certificaat ‘Verreiker’. De overheid heeft hiermee gekozen voor het waarborgen van vakbekwaamheid via persoonscertificatie volgens ISO 17024. Het onderliggende certificatieschema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onder andere het Ministerie van S.Z.W., Transport en Logistiek Nederland, Het Zwarte Korps, de Vereniging Verticaal Transport V.V.T. en betrokken opleiders en exameninstellingen. De verreiker cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bedrijfstak en is volledig toegesneden op het examen, dat is gebaseerd op het certificatieschema ‘Verreiker met hijsfunctie’ van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (T.C.V.T.).

 De eisen die gesteld worden aan de kennis en inzicht van de machinist worden steeds hoger. In de Arbowet is bovendien bepaald dat de werkgever ervoor moet zorgen dat zijn personeel is opgeleid en in het bezit is van het T.C.V.T.-Verreiker Certificaat van vakbekwaamheid, ingevolge het certificatieschema W4-07, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn is gegarandeerd. In deze verreiker opleiding wordt dan ook niet alleen aandacht besteed aan het opstellen, maar ook aan het modificeren en bedienen van de kraan, de stabiliteit en belastbaarheid en natuurlijk aan de technische systemen. Hiernaast is er natuurlijk ook onderricht in het werken met goedgekeurde hijsgereedschappen en een TCVT gekeurde verreiker met hijsfunctie. De nadruk van de opleiding Verreiker ligt op het aspect veiligheid, aangezien de praktijk uitwijst dat onjuist gebruik van de verreiker, hulpstukken en hijsgereedschappen grote risico's met zich meebrengt.

 De verreiker opleiding wordt gegeven door ervaren en goed opgeleide docenten, die tevens allen langdurige ervaring hebben als kraanmachinist. Er wordt gewerkt met een TCVT gekeurde roterende Verreiker met hijsfunctie.

 Cursisten krijgen aan het begin van de verreiker cursus een opleidingsmap uitgereikt die tevens kan dienen als naslagwerk.

 

Doelgroep en toelatingseisen.

 

Personen die werken als machinist op een verreiker met hijsfunctie worden opgeleid voor het T.C.V.T. Verreiker Certificaat van vakbekwaamheid ‘Machinist Verreiker met Hijsfunctie’.

Cursisten mogen geen beperkingen hebben van het zicht, gehoorfuncties en motoriek. De cursist is verplicht om tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen klasse S3 te dragen.

Van cursisten wordt verwacht dat zij tijdens de opleidingsperiode voor het theoriedeel ook tijd besteden aan thuisstudie en huiswerkopdrachten.

 

Inhoud en doel van de opleiding

 

De verreiker cursus ‘Verreiker met Hijsfunctie’ bereid de cursist voor op het examen volgens het T.C.V.T.-Certificatieschema W4-01. Deze opleiding verschaft de cursist kennis en vaardigheden met betrekking tot het rijden, opstellen en modificeren van de Verreiker, de stabiliteit, belastbaarheid van de machine en de werking van de technische systemen. De opleiding ‘Machinist Verreiker met Hijsfunctie’ richt zich op alle door de fabrikant en wetgever toegelaten werkzaamheden met roterende verreikers boven de 10 ton/meter en alle mogelijke toebehoren. De cursist wordt uitvoerig getraind en uitermate goed voorbereid voor op het examen ISO 17024.

Met het TCVT W4-07 Verreiker Certificaat is de houder nog niet bevoegd om alle hulpmiddelen te mogen gebruiken, V-TAS integreert daarom de certificaten Veilig werken met de Verreiker met Heffunctie en Hoogwerkbak in de totale opleiding, desgewenst kan hier voor een meerprijs een SSVV examen aan worden verbonden. Tevens is de certificaathouder niet bevoegd tot het besturen van een heftruck.

 

Examen

 

Aan de opleiding Verreiker is een examen verbonden dat afgenomen wordt door het door VTL gecertificeerd examenbureau Certiflex B.V. onder toezicht en de verantwoordelijkheid van de T.U.V. Rheinland

Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen en wordt aansluitend op de laatste opleidingsdag afgenomen.

Het theorie examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen

 

Prijs:

€ 2950,-

  

excl. 21% BTW

 

 

Indien het examen met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een T.C.V.T.- Verreiker Certificaat en Praktijkregister ( TCPR BOEKJE ) welke een geldigheidsduur hebben van 5 jaar.

 

Algemene informatie

 

Duur van de verreiker opleiding is 5 werkdagen aaneengesloten, exclusief het examen.